datcha

Juridische kennisgeving

Publicaties

Publicatiemanagers: de heer Ulrich Robin

Bed en Breakfast La Datcha Delicatessen
1601, Route de Cairanne
26790 TULETTE

Telefoon: +33 (0)7 68 58 05 08
E-mail: info@ladatchadelicatessen.com

Vertrouwelijkheid

De via het contactformulier verzonden gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt uw contactgegevens en gegevens te allen tijde wijzigen door schriftelijk contact met ons op te nemen.

In overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, beschikt u over een recht op toegang en rectificatie van de persoonlijke gegevens die u op deze site achterlaat. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Bovendien verbinden wij ons ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van deze informatie te vrijwaren en in het bijzonder te voorkomen dat deze vervormd, beschadigd of meegedeeld wordt aan derden, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Auteursrecht en reproductierechten

Deze site is onderworpen aan de Franse en internationale auteursrechtwetgeving. Alle reproductierechten, op welk medium dan ook, zijn voorbehouden.

De reproductie en het gebruik van de inhoud van de gehele of een deel van deze site anders dan individueel en privé zijn verboden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever.

Elke persoon, instantie, bedrijf of organisatie die geheel of gedeeltelijk afbeeldingen, teksten, logo's of andere elementen van deze site reproduceert zonder voorafgaande toestemming, kan worden vervolgd en zal strafrechtelijke en financiële sancties oplopen die evenredig zijn aan de overtreding.

Informatie beschikbaar gesteld

De inhoud die op deze site beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor informatieve doeleinden. Het bestaan van een link van onze site naar een andere site houdt geen validatie van deze site of de inhoud ervan in. Het is aan de internetgebruiker om deze informatie met onderscheidingsvermogen en kritisch denken te gebruiken. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie, meningen en aanbevelingen geformuleerd door deze derden. Voor elke hyperlink naar onze site is de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever vereist.

Creatie van de website

Ulrich Robin
1601, Route de Cairanne
26790 TULETTE

Telefoon: +33 (0)7 68 58 05 08
E-mail: info@ladatchadelicatessen.com

Accommodatie

GANDI SAS, Simplified Joint Stock Company met een kapitaal van € 630.000, met hoofdkantoor op 63-65 boulevard Masséna Paris (75013) FRANKRIJK
Sirene 423 093 459 RCS PARIJS
niet. van BTW FR81423093459
Tel +33 (0) 1 70.37.76.61
Fax +33. (0) 1 43 73 18 51

ladatchadelicatessen.com